Question
Zaktualizowano na
30 sty

  • polski
  • angielski (amerykański)
  • rosyjski
Pytanie o polski

Co znaczy 1. i'm out to do sth
2. i'm out for something
?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy 1. i'm out to do sth
2. i'm out for something?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question