Question
Zaktualizowano na
2 lut

  • angielski (amerykański)
  • portugalski (Portugalia)
  • francuski (Francja)
  • niemiecki
Pytanie zamknięte
Pytanie o rosyjski

Jak to przetłumaczyć na rosyjski? 1. I'll drive you home, no strings attached.
2. I'll treat you to dinner, no strings attached.
3. Tom told me he'll do your chores, no strings attached.
4. Tom said he would finish the work for free, no strings attached.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • rosyjski

  • angielski (amerykański)

  • rosyjski

  • rosyjski

  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na rosyjski?  1. I'll drive you home, no strings attached.
2. I'll treat you to dinner, no strings attached.
3. Tom told me he'll do your chores, no strings attached.
4. Tom said he would finish the work for free, no strings attached.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question