Question
Zaktualizowano na
2 lut

  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? I love soda

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? I love soda
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question