Question
Zaktualizowano na
3 lut

  • rosyjski Niemal biegły
  • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? Ручка

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • rosyjski Niemal biegły

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? Ручка
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question