Question
Zaktualizowano na
3 lut

  • angielski (brytyjski)
  • polski
Pytanie o polski

Napisz przykładowe zdania z Wsparcie / zachęta . Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Napisz przykładowe zdania z Wsparcie / zachęta.
Trending questions
Newest Questions
Previous question/ Next question