Question
Zaktualizowano na
4 lut

  • angielski (amerykański)
  • niemiecki
  • polski
  • hiszpański (Hiszpania)
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? Poland will rise once again

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski
  • angielski (brytyjski) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? Poland will rise once again
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question