Question
Zaktualizowano na
4 lut

  • polski
  • angielski (amerykański)
  • rosyjski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? 1. she didn't say like this
2. she didn't say like that
3. she didn't say that

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? 1. she didn't say like this
2. she didn't say like that
3. she didn't say that
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question