Question
Zaktualizowano na
4 lut

  • polski
  • angielski (brytyjski)
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? cut to today

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? cut to today
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question