Question
Zaktualizowano na
4 lut

  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy Zanosi się na zamieć ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Zanosi się na zamieć?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question