Question
Zaktualizowano na
7 lut

  • ukraiński
  • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? освічений
образованный

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? освічений
образованный
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question