Question
Zaktualizowano na
18 mar

  • polski
  • angielski (amerykański)
  • angielski (brytyjski)
  • włoski
Pytanie o włoski

Possiamo chiedere:
Saprebbe dirmi dov'è via Garibaldi?
o solo:
Potrebbe....?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • włoski

  • polski

  • włoski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Possiamo chiedere:
Saprebbe dirmi dov'è via Garibaldi?
o solo:
Potrebbe....?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question