Question
Zaktualizowano na
28 kwi 2017

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Hiszpania)
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy Wrzuć na luz ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • niemiecki
 • polski Niemal biegły

 • polski

 • angielski (amerykański)
 • polski

 • polski

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Wrzuć na luz?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question