Question
Zaktualizowano na
7 maj 2017

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy Napij się? do you always add the "się" with the verb "Pić"? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Napij się? do you always add the "się" with the verb "Pić"??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question