Question
Zaktualizowano na
12 maj 2017

  • niemiecki
  • angielski (brytyjski) Niemal biegły
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy Daj mi Siebie ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • niemiecki
  • angielski (brytyjski) Niemal biegły

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Daj mi Siebie?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question