Question
Zaktualizowano na
14 maj 2017

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy Umówić?? Can you show me some examples ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • polski

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Umówić?? Can you show me some examples ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question