Question
Zaktualizowano na
16 maj 2017

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy żaden? When do u use it? ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy żaden? When do u use it??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question