Question
Zaktualizowano na
17 maj 2017

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Meksyk)
 • francuski (Francja)
 • włoski
 • japoński
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy dobrze? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy
Usunięty użytkownik

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski
 • hiszpański (Hiszpania) Niemal biegły
 • hiszpański (Chile) Niemal biegły

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Meksyk)

 • polski

 • polski
 • hiszpański (Hiszpania) Niemal biegły
 • hiszpański (Chile) Niemal biegły
Usunięty użytkownik

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy dobrze??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question