Question
Zaktualizowano na
21 maj 2017

  • angielski (brytyjski)
  • polski
  • hiszpański (Hiszpania)
  • arabski
Pytanie o polski

Co znaczy naprawdę ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski
Usunięty użytkownik

  • angielski (brytyjski)

  • polski

  • polski
  • francuski (Francja) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy naprawdę ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question