Question
Zaktualizowano na
31 maj 2017

 • rosyjski Niemal biegły
 • ukraiński Niemal biegły
 • angielski (amerykański)
 • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? на польском "чехол для телефона "

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • polski

 • rosyjski Niemal biegły
 • ukraiński Niemal biegły

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? на польском "чехол для телефона "
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question