Question
Zaktualizowano na
4 cze 2017

  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy stówka ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański)

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy stówka?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question