Question
Zaktualizowano na
23 cze 2017

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • rosyjski
 • hiszpański (Hiszpania)
Pytanie o polski

Co znaczy ależ ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski
 • angielski (brytyjski)

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły

 • polski
 • angielski (brytyjski)

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy ależ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question