Question
Zaktualizowano na
19 sie 2017

  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • hebrajski
  • francuski (Francja)
  • polski
  • hiszpański (Hiszpania)
Pytanie o polski

Co znaczy "Pycag" ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • hebrajski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy "Pycag"?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question