Question
Zaktualizowano na
2 wrz 2017

 • angielski (amerykański)
 • francuski (Francja)
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy jarać ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski
Usunięty użytkownik

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • polski Niemal biegły

 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • polski Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy jarać?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question