Question
Zaktualizowano na
15 wrz 2017

 • polski
 • angielski (amerykański)
 • polski
 • angielski (brytyjski)
Pytanie o polski

Co znaczy Are you from Poland? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • polski Niemal biegły

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • polski

 • holenderski
 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Are you from Poland? ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question