Question
Zaktualizowano na
1 paź 2017

 • francuski (Francja)
 • polski
 • angielski (brytyjski)
Pytanie o polski

Co znaczy siema ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • francuski (Francja)

 • polski

 • francuski (Francja)

 • polski

 • polski

 • polski

 • francuski (Francja)

 • polski

 • polski

 • polski

 • francuski (Francja)

 • polski

 • francuski (Francja)

 • polski

 • francuski (Francja)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy siema?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question