Question
Zaktualizowano na
1 paź 2017

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
  • polski
Pytanie o polski

What does Wspomniałem means?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski
  • angielski (brytyjski) Niemal biegły

  • polski

  • polski
  • angielski (brytyjski) Niemal biegły

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
What does Wspomniałem means?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question