Question
Zaktualizowano na
5 paź 2017

 • angielski (amerykański)
 • francuski (Francja)
 • japoński
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy gdyby ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy gdyby?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question