Question
Zaktualizowano na
6 gru 2017

 • polski
 • angielski (brytyjski)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy "HWDP" ?

i saw this on many walls in Poland
Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski Niemal biegły

 • polski

 • polski Niemal biegły

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy "HWDP"?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question