Question
Zaktualizowano na
3 lip 2016

  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • polski
  • angielski (amerykański)
  • francuski (Francja)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Napisz przykładowe zdania z Zaś . Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • angielski (brytyjski)
  • szwedzki Niemal biegły

  • polski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Napisz przykładowe zdania z Zaś.
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question