Question
Zaktualizowano na
16 kwi 2018

 • rosyjski
 • ukraiński
 • angielski (amerykański)
 • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy Deduwa ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Deduwa?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question