Question
Zaktualizowano na
18 cze 2018

 • włoski
 • polski
 • rosyjski
 • angielski (brytyjski)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy przyjścia spoza ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski
Usunięty użytkownik

 • włoski
Usunięty użytkownik

 • polski

 • włoski

 • polski

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy przyjścia spoza ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions
Previous question/ Next question